NÁSTROJAŘSKÉ PRÁCE

Součástí firmy je i středisko nástrojárna. Toto středisko disponuje dostatečnou výrobní kapacitou pro pokrytí potřeb mateřské firmy i externích požadavků. Nástrojárna se orientuje na návrh, konstrukci a výrobu nářadí, výrobu prototypových dílů a nástrojů. Výroba v nástrojárně je podpořena týmem odborných pracovníků a moderním a kvalitním strojním a softwarovým vybavením, jak pro vlastní návrh a zpracování technické dokumentace, tak následně pro vlastní realizaci projektu. Pro návrh a konstrukci je užíván CAD/CAM software Unigraphics a Solid Edge. Pro výrobu nástrojů je od r. 2009 používáno HSC obráběcí centrum Röders RPX 500. Pro vlastní výrobu je použito klasických nebo CNC obráběcích strojů. Nástrojárna je certifikována dle normy EN ISO 9001:2000. Tato certifikace spolu se stálým týmem pracovníků a kvalitním strojním vybavením je zárukou vysoké kvality produkce.

K hlavnímu okruhu činností střediska nástrojárna se řadí návrh, konstrukce a výroba:

  • nástrojů pro zápustkové kování
  • nástrojů pro ostřihování, stříhání, ohýbání a ražení
  • přípravků všeho druhu /montážní, zkušební, stehovací, ohýbací atp./
  • nástrojů pro ražení a lisování log, nápisů, značek
  • přípravkového a upínacího nářadí pro třískové obrábění
  • forem pro vstřikování plastů, výroba kokil
  • grafitových elektrod dle požadavků zákazníka /v tomto případě je možné použít data zákazníka popř. vytvářet data vlastní/
  • kusových a malosériových strojních dílů a celků

Veškeré další informace jsou Vám k dispozici na našem obchodním oddělení .